skip to Main Content

Word donateur

Specialisterren Foundation heeft een ANBI-status (fiscaal nummer: 8227 37 565) en ontvangt geen subsidie. Specialisterren Foundation is voor een groot deel afhankelijk van donaties en sponsoring.

Met jouw bijdrage krijgen mensen met autisme

  • Een aangepaste opleiding.
  • Een geschikte loopbaan.
  • Meer erkenning en waardering.
  • Een kans om economisch zelfstandig te wonen.
  • Een kans om hun maatschappelijke positie te versterken.

Doneren als bedrijf

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een BV, NV of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s.

Zie voor specifieke details en aftrekmogelijkheden de informatie van de belastingdienst: Aftrekposten Goede Doelen.

Sponsoring door bedrijven

Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen.

De volgende partijen gingen jou voor

  • Stichting DOEN
  • NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
  • Anton Jurgens Fonds
  • INFI
  • Meadows IT
Logo Stichting Doen
Logo NSGK
Logo Anton Jurgens Fonds
Logo infi

WIL JE CONTACT MET SPECIALISTERREN FOUNDATION?   CONTACTFORMULIER