skip to Main Content

Wat is social return (SROI)?

Als je ergens geld of tijd insteekt, doe je dat omdat het je iets oplevert (rendement). Meestal is dat winst in harde euro’s. Je kunt ook streven naar maatschappelijke winst. Dat is vaak minder eenvoudig in geld uit te drukken. Je kunt bijvoorbeeld mensen die al lang werkloos zijn of op een andere wijze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een kans geven. In dat geval spreken we van social return on investment (SROI).

Een bedrijf kan social return (SROI) realiseren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden. Social return is ook mogelijk door diensten in te kopen bij een social enterprise. Een voorbeeld: Bij software testbedrijf Specialisterren werken gecertificeerde testers met een vorm van autisme. Specialisterren realiseert een gegarandeerd hoog SROI: iedere euro omzet levert 1,19 euro maatschappelijk rendement op.

Door met Specialisterren samen te werken en testdiensten in te kopen, dragen klanten van Specialisterren aantoonbaar bij aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (lees: tot wie de arbeidsmarkt een afstand heeft). Specialisterren maakt dit inzichtelijk door jaarlijks het Specialisterren Social Return Certificaat uit te reiken aan klanten die substantieel bijdragen aan social return. Dat is nog eens winst voor iedereen!

WIL JE CONTACT MET SPECIALISTERREN FOUNDATION?  CONTACTFORMULIER