skip to Main Content

Specialisterren Foundation

De ICT-branche heeft bewezen dat mensen met autisme goed in staat zijn om hoogwaardige ICT-gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Specialisterren Foundation informeert ondernemingen in de ICT-branche over de mogelijkheden om mensen met autisme in dienst te nemen. Mensen met autisme hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Beter gezegd: de arbeidsmarkt heeft een grote afstand tot mensen met een vorm van autisme en te weinig oog voor deze groep werknemers. Mensen met autisme willen wel, maar komen in het reguliere bedrijfsleven onvoldoende tot hun recht, vallen uit en lopen vast. Gelukkig zijn veel bedrijven bereid te investeren in mensen met autisme.

Governance

Specialisterren Foundation ziet als onafhankelijke stichting erop toe dat softwaretestbedrijf Specialisterren zich houdt aan haar maatschappelijke doelstelling. Minimaal 80% van de omzet van de omzet van de factory van Specialisterren moet ingevuld worden door medewerkers met een vorm van autisme. Specialisterren is daarmee een sociaal onderneming pur sang met als belangrijke maatschappelijke missie: arbeidsparticipatie van mensen met autisme vergroten. Door ICT-diensten in te kopen bij Specialisterren realiseren klanten social return en vergroten zij hun eigen impact. Zo kan iedereen bijdragen aan duurzame werkgelegenheid.

Het toezicht van Specialisterren Foundation op Specialisterren is statutair vastgelegd. Specialisterren Foundation kan een veto uitspreken over zaken als wijzigen van statuten, verhandelen van aandelen, resultaatsbestemming, fusie of splitsing en opheffen en verkoop van de onderneming als daarmee de maatschappelijke missie in gevaar komt.

Kernwaarden

Stichting Specialisterren Foundation is voortgekomen uit Specialisterren. Specialisterren is testpartner bij digitale transformatie en werd tien jaar geleden opgericht als bedrijf waar software wordt getest door mensen met een vorm van autisme.

De kernwaarden van Specialisterren Foundation zijn:

  • Professionaliteit
  • Betrouwbaarheid
  • Transparantie
  • Sociaal ondernemend

Bestuur

Het bestuur van Specialisterren Foundation bestaat uit:

Harry Roelfsema (voorzitter)

Dirk Stolp (penningmeester)

Guido Delver (secretaris)

Bestuursleden van Specialisterren Foundation verrichten hun werk onbezoldigd en maken slechts aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig vrijwilligersbeleid.

Specialisterren Foundation heeft een ANBI-status.

 

Logo ANBI

WIL JE CONTACT MET SPECIALISTERREN FOUNDATION?  CONTACTFORMULIER