skip to Main Content

Wat is autisme?

Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Een hele mond vol; wat we zeker weten is dat geen mens met autisme hetzelfde is!

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken et cetera wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Mensen met autisme hebben vaker een goed oog voor detail, zijn eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar ervaren vaker problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Voor veel mensen met autisme geldt dat het knap lastig is om te leven in een wereld die je niet altijd begrijpt, en die andersom ook jóu vaak niet begrijpt.

Prikkelverwerking

Wat autisme inhoudt, is erg persoonlijk en verschilt van persoon tot persoon. Autisme wordt ook wel autismespectrumstoornis (ASS) genoemd. Bekend zijn de diagnoses klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Autisme is aangeboren en kun je het beste zien als een complex samenspel van biologische (bijvoorbeeld de zintuigelijke prikkelverwerking), psychologische (cognities, emoties en gedrag) en sociale factoren (omgeving en maatschappij; oftewel de kwetsbaarheden en beschermende factoren).

Precies weten wat autisme is?

Zie voor gedetailleerde informatie de ggz zorgstandaard autisme van Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO).

Hoe vaak komt autisme voor?

Ruim 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Dat zijn ongeveer 190.000 mensen.

WIL JE CONTACT MET SPECIALISTERREN FOUNDATION?  CONTACTFORMULIER