skip to Main Content

Wat is sociaal ondernemen?

Sociaal ondernemers hebben primair een maatschappelijke missie. Zij willen de samenleving duurzamer en rechtvaardiger maken en vóór alles een maatschappelijk probleem oplossen. Met hun sociaal ondernemingen bewijzen zij dat maatschappelijke winst hand in hand kan gaan met financiële winst. Sociaal ondernemers ondernemen willen de wereld verbeteren en meer waarde creëren voor iedereen. Zij zijn impact first!

Waar overheden en grote bedrijven onvoldoende in staat zijn oplossingen te vinden voor mens en milieu staan sociaal ondernemers op met onconventionele oplossingen voor sociale problemen. Specialisterren is zo’n innovatieve koploper die laat zien dat het anders kan. Bij Specialisterren werken alleen maar mensen met een vorm van autisme als hoogopgeleide testprofessional waarmee de onderneming aantoonbaar betere resultaten behaalt dan reguliere ICT-testbedrijven.

WIL JE CONTACT MET SPECIALISTERREN FOUNDATION?  CONTACTFORMULIER